Mittwoch 8. April 2015, Ivo Gass & Friends, 20.00 Uhr

Mittwoch, 8 April, 2015

Hornquartett: Ivo Gass:                         Master of Art in Music Pedagogy, an div. Konzerten als Solist engagiert Tomàs…

Weiter lesen